• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εμπορικών Πράξεων

    με σύγχρονη παρακολούθηση κινήσεων συμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων

    Εγγραφείτε Τώρα Δωρεάν

    και Ξεκινήστε την Επιχειρησή σας με 2μηνη Δωρεάν Χρήση

    ή συνδεθείτε σε εγγεγραμένες εταιρείες

Τι προσφερει

Οι υπηρεσιες με μια ματια

• Ενοποιημένη λογιστική και εμπορική διαχείριση σύμφωνη με τον ΚΒΣ
• Διαχείριση προμηθευτών, πελατών και λοιπών λογαριασμών. Εισπράξεις, πληρωμές, αξιόγραφα
• Διαχείριση προσφορών παραγγελιών
• Διαχείριση πωλήσεων και αγορών
• Ευέλικτo και ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκης για οποιοδήποτε σενάριο κωδικοποίησης ειδών (ακόμα και διαφορετική κωδικοποίηση εντός της ίδιας αποθήκης)
• Καταστάσεις και ηλεκτρονικά αρχεία για TAXIS
• Εισαγωγή / εξαγωγή στοιχείων σε Excel, XML, CSV κ.λ.π.
• Αναλυτικά και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία
• Υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης
• Διαχείριση οποιασδήποτε επιχειρηματικής διαδικασίας ή σεναρίου
• Επεκτάσιμο χάρη στο υψηλό επίπεδο παραμετροποίησης


Ποια ειναι τα χαρακτηριστικα του

• Λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή με browser δεν απαιτεί εγκατάσταση και αγορά software
• Παραμετροποιημένο για άμεση χρήση του μέσα σε λίγα λεπτά
• Πολυ - παραμετρικό εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία, από την πιο απλή έως την πιο σύνθετη.
• Υποστηρίζει πολλά σενάρια κωδικοποίησης αρχείου ειδών.
• Ανοικτή αρχιτεκτονική υλοποιημένη μετεχνολογία αιχμής
• Αποτελείται και επεκτείνεται ανά ανεξάρτητα module (λειτουργικά συστήματα) που αλληλεπιδρούν στην ίδια βάση
• Συγχρονισμός των εμπορικών πράξεων με τη λογιστική αποτύπωσή τους
• Οι ενημερώσεις γίνονται κεντρικά και είναι άμεσα διαθέσιμες στο χρήστη
• Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών ανά εταιρία
• Δημιουργία κοινότητας συνεργατών / προμηθευτών μέσω του ενοποιημένου εργονομικού περιβάλλοντος εργασίας (κοινή χρήση παραμέτρων σε ομοειδής επιχειρίσεις)
• Ασφαλής χρήση και υψηλή ασφάλεια δεδομένων
• Εύκολο, λειτουργικό, εργονομικό. Προσφέρει ευέλικτη αναζήτηση και παρουσίαση της πληροφορίας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το περιβάλλον Thesis cloud enterprise erp επιτρέπει στην επιχείρηση να συλλέγει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να ερμηνεύει τα δεδομένα από πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες ξεκινώντας από του σχεδιασμό του προϊόντος, την κοστολόγησή του, τις πωλήσεις έως και τη διαχείριση των αποθεμάτων και τις πληρωμές.

Το περιβάλλον Thesis cloud enterprise erp διαθέτει σύστημα οπτικής ενημέρωσης του χρήστη για τυχόν παράλειψη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων, ενώ παράλληλα προσφέρει σε κάθε καρτέλα ένα εύχρηστο online help για την άμεση πληροφόρηση σε όποια λειτουργία και αν βρίσκεται.

Thesis Προφίλ

ΠΡΟΦΙΛ

Στην ενότητα Προφίλ μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε:
• τα Στοιχεία Εταιρείας
• τα Στοιχεία Χρήστη
• τα Στοιχεία Υποκαταστημάτων
• την Σύνδεση Άλλων Χρηστών
• να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Συμβαλλόμενοι

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στην ενότητα Συμβαλλόμενοι μπορείτε να:
• εισάγετε και επεξεργαστείτε τους Συμβαλλόμενους
• δείτε τις κινήσεις τους
• ενημερώσετε ή μεταφέρετε τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης σε επόμενη
• διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Είδη

ΕΙΔΗ

Στην ενότητα Είδη μπορείτε να:
• εισάγετε και επεξεργαστείτε το αρχείο κωδικών των Ειδών της επιχειρησής σας
• δείτε τις κινήσεις των κωδικών συνοπτικά και αναλυτικά
• να ταυτοποιήσετε κωδικούς ειδών με ελέυθερα είδη
• να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Προσφορές

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην ενότητα Προσφορές μπορείτε:
• να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε προσφορές
• να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε προσφορές από/πρός τους Συμβαλλόμενους
• να μετασχηματίσετε καταχωρημένες προσφορές σε παραστατικά πωλήσεων ή αγορών
• να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Πωλήσεις

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Στην ενότητα Πωλήσεις μπορείτε:
• να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε παραστατικά πωλήσεων/εισπράξεων
• να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε παραστατικά πωλήσεων/εισπράξεων
• να μετασχηματίσετε καταχωρημένα παραστατικά πωλήσεων
• να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Αγορές

ΑΓΟΡΕΣ

Στην ενότητα Αγορές μπορείτε:
• να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε παραστατικά αγορών/δαπανών
• να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε παραστατικά πληρωμών προμηθευτών
• να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε, να μετασχηματίσετε ή να διαγράψετε καταχωρημένα παραστατικά
• να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Συγκεντρωτικά

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Στην ενότητα Συγκεντρωτικά μπορείτε:
• να δείτε τις Κινήσεις της επιχείρησης σας και συνοπτική εικόνα όλων των παραστατικών
• να δείτε σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα αναλυτικά όλα τα παραστατικά της επιχείρησης σας και τις εγγραφές τους
• να δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία για τις δράσεις της επιχείρησης σας
• να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Στην ενότητα Λογιστική μπορείτε:
• να δείτε συγκεντρωτικό/αναλυτικό πίνακα εσόδων ή εξόδων της επιχειρησής σας, ορίζοντας χρονικό διάστημα
• αναζητήσετε Κινήσεις ταμείου για επιλεγμένο χρονικό διάστημα
• να δημιουργήσετε φύλλο Φ.Π.Α.
• να εξάγετε Μ.Υ.Φ. για επιλεγμένο χρονικό διάστημα
• διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

Thesis Παράμετροι

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Στην ενότητα Παράμετροι μπορείτε:
• να δείτε συνοπτικά και αναλυτικά όλες τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται
• να προσθέσετε νέα δεδομένα σε παραμέτρους
• να επεξεργαστείτε τις δικές σας παραμέτρους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ