• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εμπορικών Πράξεων

    Στην ενότητα Λογιστική μπορείτε να:

    • να δείτε τις Κινήσεις της επιχείρησης σας και συνοπτική εικόνα όλων των παραστατικών
    • να δείτε σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα αναλυτικά όλα τα παραστατικά της επιχείρησης σας και τις εγγραφές τους
    • να δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία για τις δράσεις της επιχείρησης σας
    • διαμορφώσετε τις παραμέτρους της ενότητας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / THESIS SOFWARE / Έξοδα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / THESIS SOFWARE / Κινήσεις Ταμείου
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / THESIS SOFWARE / Φόρμα Φ.Π.Α.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συνοπτικη εικονα εσοδων /εξοδων

Στην Λογιστική μπορείτε να:
> δείτε συγκεντρωτικό και αναλυτικό πίνακα εσόδων ή εξόδων της επιχειρησής σας, επιλέγοντας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
> αναζητήσετε Κινήσεις ταμείου για επιλεγμένο χρονικό διάστημα
> δημιουργήσετε φύλλο Φ.Π.Α.
> εξάγετε Μ.Υ.Φ. για επιλεγμένο χρονικό διάστημα
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ώστε να: > εξάγετε αρχείο με τις εγγραφές Γενικής Λογιστικής σε μορφή αρχείου .zip
> δημιουργήσετε συνοπτικό ραβδόγραμμα εσόδων ή εξόδων (Φ.Π.Α. / Καθαρή αξία) για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα και να:
    > εξάγετε τα αποτελέσματα σε πίνακα δεδομένων για
    > αποστολή μέσω E-mail
    > για εκτύπωση, ή για δημιουργία .pdf αρχείου
    > ως φύλλο Excel


TIPS: Το Thesis software σας επιτρέπει να δημιουργήσετε φύλλο Φ.Π.Α. για καταχώρηση και εκτύπωση Δήλωσης Φ.Π.Α. προς το Υπουργείο Οικονομικών όπως ακριβώς υλοποιείται και στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συνοπτικη εικονα εσοδων /εξοδων

Αρχικη κατασταση

Επιλέγοντας Λογιστική, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα για τα Έσοδα. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας βάση επιλεγμένου χρονικού διαστήματος.