• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εμπορικών Πράξεων

    Στην ενότητα Συμβαλλόμενοι μπορείτε να:

    • εισάγετε και επεξεργαστείτε τα στοιχεία των Συμβαλλομένων της επιχειρησής σας
    • δείτε τις κινήσεις των Συμβαλλομένων συνοπτικά και αναλυτικά
    • ενημερώσετε με τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης ή να μεταφέρετε υπόλοιπα σε επόμενη
    • διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Διαχειριση στοιχειων

Όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρηση εισάγονται ως οντότητα στην Ενότητα Συμβαλλόμενοι. Συμβαλλόμενος καλείται το νομικό ή φυσικό πρόσωπου που σχετίζεται με την επιχείρηση με οικονομική σχέση όπως πχ οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, Φυσικά πρόσωπα αλλά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημ. Οργανισμοί κλπ.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THESIS SOFWARE / Ενημέρωση στοιχείων Συμβαλλόμενου
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THESIS SOFWARE / Απογραφή έναρξης
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THESIS SOFWARE / Καρτέλα Συμβαλλόμενου

Στην καρτέλα Διαχείριση Συμβαλλομένων μπορείτε να:
> καταχωρήσετε νέο Συμβαλλόμενο
> διορθώσετε τα στοιχεία ενός Συμβαλλόμενου
> αναζητήσετε Συμβαλλόμενο βάσει επωνυμίας ή Α.Φ.Μ.
> ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει Ονομασίας, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητας, Οδού, Αριθμού, Τηλεφώνου
> εξάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε πίνακα δεδομένων για:
    > αποστολή μέσω E-mail
    > ως φύλλο Excel
    > για εκτύπωση, ή για δημιουργία .pdf αρχείου
    > σε αρχείο .csv

Εάν εισάγετε στοιχεία και στα δύο πεδία (ΑΦΜ και Διεθνής Κωδικός Εφορίας) θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του ΑΦΜ ως ισχυρότερου.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο έλεγχος αληθοφάνειας δεν ελέγχει για το κατα πόσον είναι σε ισχύ το ΑΦΜ αυτό ή αν σχετίζεται με την Επωνυμία ή ότι άλλο. Ο έλεγχος αλληθοφάνειας στηρίζεται σε ένα αλγόριθμο του υπουργείου οικονομικών για επιτρεπόμενους κωδικούς και περιορίζεται μόνο σε αυτό.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THESIS SOFWARE / Διαχείριση στοιχείων

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Διαχείριση στοιχείων


TIPS: Εάν εισάγετε στοιχεία και στα δύο πεδία (ΑΦΜ και Διεθνής Κωδικός Εφορίας) θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του ΑΦΜ ως ισχυρότερου.

Αρχικη κατασταση

Επιλέγοντας Συμβαλλόμενοι, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα "Διαχείριση Στοιχείων" εμφανίζοντας τους πενήντα πρώτους Συμβαλλόμενους. Η εμφάνιση γίνεται με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας ανά Ονομασία, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητα, Οδό, Αριθμό, Τηλέφωνο. Απλά πατήστε επάνω σε κάθε μια από τις ετικέτες της λίστας και ταξινομήστε αντίστοιχα τις εγγραφές.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THESIS SOFWARE / Συνοπτική Καρτέλα Συμβαλλόμενου
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THESIS SOFWARE / Διαχείριση Παραμέτρων Συμβαλλομένων
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THESIS SOFWARE / Αποστολή Συνοπτικών Κινήσεων Συμβαλλόμενου μέσω e-mail